Siop Siarad


Pencampwriaeth i Rattray Cymro

Rattray Cymro, hwrdd blwydd o’n diadell yn cipio’r brif Bencampwriaeth yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng heddiw. Hwrdd wedi ei fagu adre allan o’n hwrdd ni, Rattray Mr Urdd a dafad Hackney Wish List.

Cyhoeddwyd yn news

Porc Pei Priodasol

Llongyfarchiadau i Gethin a Nia James ar eich priodas a phob lwc. Diolch am y cyfle i baratoi Porc Pei ar gyfer y wledd briodas. Rob a’r tim wedi joio’r her!

Cyhoeddwyd yn news

Dewch a’r Barbeciw allan!

Mae’r gaeaf drosto o’r diwedd a thywydd braf y gwanwyn wedi cyrraedd! Dewch a’r barbeciw allan a mwynhewch yn yr haul! Amrywiaeth o fyrgers, kebabs, selsig a llawr mwy. Rhowch alwad i;r siop 01970 615353 i archebu nawr….. neu anfonwch … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn news

Pasg Hapus

Oriau agor y Pasg Dydd Iau – Ar agor 8am – 5.30pm Dydd Gwener Y Groglith – Ar gau Dydd Sadwrn Pasg Ar agor 8am – 4pm Dydd Llun Pasg Ar gau Dydd Mawrth Ar agor 8.30am – 5pm Mwynhewch … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn news