Ein Dull o Ffermio

Rydym yn falch o gynhyrchu defaid o’r safon orau, ac o ganlyniad cig oen o’r safon orau ar gyfer ein busnes cigyddiaeth.  Defaid Miwls Cymreig sy’n nodweddu ein diadell fasnachol sy’n cael eu croesi gyda’r hyrddod Beltex rym ni’n bridio ein hunain i gynhyrchu cig oen siapus a chigog ar gyfer y siop.  Mae cig oen yn gynnyrch tymhorol o ran natur, ac felly’n anodd sicrhau cyflenwad safonol ohono yn  hwyr yn y  gaeaf.  Rydym yn wyna’n ddiweddar ac yn ffermio mewn modd sy’n golygu nad yw ein hwyn yn ‘gorffen’ tan fisoedd yr hydref a’r gaeaf ac yn cael eu magu’n araf a graddol ar borfa, gydag ychydig ddwysfwyd, fel bo’r angen.  Mae ffermwyr eraill o fri yn Nyffryn Ystwyth yn cynhyrchu wyn ar gytunteb i ni, yn unol â’n gofynion trwy gydol misoedd olaf y gwanwyn a’r haf.  Felly, rydym yn medru cynhyrchu cig oen ardderchog trwy gydol y flwyddyn gan gadw’r safon yn gyson i’n cwsmeriaid.  Yn sgîl ein system o gynhyrchu cig oen rydym yn medru cynnal safon a blas y cig trwy gydol y flwyddyn.


“Dyma, mi gredaf, yw un o gyfrinachau allweddol fy musnes – medru sicrhau safon bob amser.”