Selsig Porc efo stwmp panas

Cynnwysion

 • 1kg (2 pwys) Selsig Porc
 • 1kg (2 pwys) Tatws
 • 225g (8owns) Panas
 • 300ml Seidir neu Sudd Afal
 • llond llwy fwrdd o flawd blawd corn

Dull

 1. Berwch y tatws a pannas nes eu bod wedi coginio
 2. Ffriwch y selsig am 12-15 munud nes eu bod wedi coginio drwodd.
 3. Ychwanegwch yr hylif i’r badell a coginiwch am ryw 2-3 munud.
 4. Cymysgwch y blawd efo llwyaid o ddwr a’r ychwanegu i’r badell,   RTrowch yn gyson nes bod y grefi wedi tewhau a coginiwch ar wres isel am ryw 2-3 funud eto
 5. Mix the flor in a little water and add to the pan to thicken the gravy   Cook for a further 2-3 minutes on low heat.
 6. Gollyngwch y dwr o’r llysiau a’i stwmpio efo ychydig o fenyn neu llaeth.
 7. Gweinwch ar blat poeth efo sprigyn o bersli i’w addurno
Ingredients
 • 1lb (500g) Pork Sausage
 • 1kg (2lb) potatoes
 • 225g (8oz) parsnips
 • 300ml cider or apple juice
 • 1 tbsp cornflour
 • butter & milk