Morfa

Mae Gwyn a Gareth Jones yn ffermio ar un o ffermydd mwyaf ffrwythlon Gorllewin Cymru, sy’n ymestyn ar hyd arfordir hardd Bae Ceredigion, ac mae ganddynt yr adnodd gorau posib i gynhyrchu da byw o’r safon orau.  Mae awyr ffres y môr a’r hinsawdd fwyn yn creu amgylchiadau delfrydol i dyfu porfa a chadw stoc yn iach.  Mae Gwyn a Gareth yn magu wyn tew a gwartheg bîff o’r safon orau.   “Gallaf fynd ato Enid, gwyn a Gareth ym Morfa’n hyderus unrhyw bryd gan wybod y dof o hyd i stoc sy’n addas i’m dibenion,” medd Rob.

“Caiff Rob ddewis o’n hwyn cynnar a’r heffrod pryd a fel y mynn.  Cymerwn ofal wrth ei gyflenwi â’r safon orau posib fedrwn ei gynhyrchu.”