Penlan, Talsarn

Ein prif gynhyrchwyr moch yw Brinley Davies a’i fab, fferm Penlan, sy’n sicrhau bod ganddynt gyflenwad wythnosol o gig moch ar ein cyfer.  Yn bennaf y mochyn Cymreig yw eu brîd o foch.  Carwyn yw’r drydedd genhedlaeth i gynhyrchu moch ym Mhenlan ac mae  Brinley a Carwyn wedi ennill cyfoeth o wybodaeth a phrofiad dros y degawdau wrth gynhyrchu moch.  Maent yn flaengar yn eu hymwneud â gofynion heriol y diwydiant i gwrdd â newidiadau cyson y farchnad ac maent yn llwyddo i’n cyflenwi gyda chyflenwad cyson o gynnyrch safonol.

Gweler Brinley, Carwyn ac Eifiona yn ennill Prif Bencampwiraeth Unigol y Moch yn Ffair Aeaf 2016 efo mochyn pur Cymreig a hynna ar y tro cyntaf o arddangos yn y Ffair. Da iawn chi.