Cigyddion o Safon

Cig wedi ei Goginio

Archebion Nadolig

Amdanom Ni

Cig wedi ei gynyrchu yn draddodiadol ar borfeydd maethlon Cymru

“… rwy’n mynd i Rob Rattray ar gyfer cig oen dyffryn Ystwyth o’i fferm ei hunan, i goginio’n araf ar gyfer y bwyty, ac i fwyta gatre.”
Gareth Ward Cogydd y Flwyddyn "Good Food Guide" 2019

Rob Rattray, Aberystwyth

Cigydd Rob Rattray Butchers

8 Ffynnon Haearn

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1HS