Ennillydd cystadleuaeth “12 Dydd y Nadolig” a gafodd ei redeg gan gwmni Alexanders Estate Agents, yn ystod yr wythnosau diwethaf, Beverley Hemmings yn casglu ei gwobr y pnawn yma o’r siop. Wel am ennillydd balch!! a ninnau’n falch iawn hefyd…..ei theulu wedi bod yn genfogwyr i’n busnes ers blynyddoedd…. a’i chwaer wedi cysylltu o Sbaen i ddweud wrthi ei bod wedi ennill! Dyna bwer y Cyfryngau cymdeithasol! Joiwch y twrci.