Ennill y dosbarth i wyn gwryw Beltex efo oen hwrdd wedi ei fagu yn ein diadell, sef Rattray alligator (RAT A005).   Bydd yr hwrdd ar werth yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymry yn y Trallwng ar ddydd Mercher, 2ail Fedi 2015.   Mae’r oen allan o un o’n hen ffefrynau yn y ddiadell,  Rattrays Patsy (RAT P022) sydd allam o Clary Keiser Chief a Grays Mustang Sally, a’r tad yw ein hwrdd, Dooley Thurston (DOO.T081), sydd o linellau Belgaidd i gyd.