Oriau Agor

Dydd Sadwrn  21 Rhagfyr             8 am to 4 pm Dydd Sul        22 Rhagfyr            10 am to 3 pm Dydd Llun      23 Rhagfyr            7 am to 5.30pm Dydd Mawrth  24 Rhagfyr            7 am to 3 pm DYDD NADOLIG                          AR GAU DYDD SANT...
Llyfr Ysgol Llanfihangel Y Creuddyn

Llyfr Ysgol Llanfihangel Y Creuddyn

Mae’r llyfr wedi cyrraedd!  Ar werth yn y siop o heddiw ymlaen.   Trysor o lyfr yn cofnodi 175 mlynedd o hanes yr ysgol arbennig yma. Wedi cael cipolwg arno ac mae’n gasgliad o luniau lliw a du a gwyn o 1900 hyd heddiw,  dyfyniadau o’r llyfrau log...
Cig Eidon Gorau Cymru o’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd

Cig Eidon Gorau Cymru o’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd

Gwelwyd Rob yn barnu dosbarthiadau’r moch byw yn y Ffair Aeaf yn llanelwedd dydd Llun ac yna barnu’r Pencampwraiethau ar y dydd Mawrth.    Yn hwyrach yn y dydd, bu Rob yn llwydiannus wrth brynu Pencampwr y Moch oddiwrth Andrew Davies o Llanon.     Prynwyd...

Adar da yw adar Rattray !

A ydych wedi archebu eich dofednod i’r Nadolig eto?    Os nag ydych, nawr yw’r cyfle, peidiwch gadael yn rhy hwyr……..ffoniwch ni yn y siop  01970-615353 neu e-bostiwch ni   archeb@robrattray.co.uk