Nadolig Llawen

Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n holl gwmeiriaid.   Mwynhewch yr wyl.

Oriau Agor

Dydd Sadwrn  21 Rhagfyr             8 am to 4 pm Dydd Sul        22 Rhagfyr            10 am to 3 pm Dydd Llun      23 Rhagfyr            7 am to 5.30pm Dydd Mawrth  24 Rhagfyr            7 am to 3 pm DYDD NADOLIG                          AR GAU DYDD SANT...
Llyfr Ysgol Llanfihangel Y Creuddyn

Llyfr Ysgol Llanfihangel Y Creuddyn

Mae’r llyfr wedi cyrraedd!  Ar werth yn y siop o heddiw ymlaen.   Trysor o lyfr yn cofnodi 175 mlynedd o hanes yr ysgol arbennig yma. Wedi cael cipolwg arno ac mae’n gasgliad o luniau lliw a du a gwyn o 1900 hyd heddiw,  dyfyniadau o’r llyfrau log...

Adar da yw adar Rattray !

A ydych wedi archebu eich dofednod i’r Nadolig eto?    Os nag ydych, nawr yw’r cyfle, peidiwch gadael yn rhy hwyr……..ffoniwch ni yn y siop  01970-615353 neu e-bostiwch ni   archeb@robrattray.co.uk
Cig Eidon Gorau Cymru o’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd

Cig Eidon Gorau Cymru o’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd

Gwelwyd Rob yn barnu dosbarthiadau’r moch byw yn y Ffair Aeaf yn llanelwedd dydd Llun ac yna barnu’r Pencampwraiethau ar y dydd Mawrth.    Yn hwyrach yn y dydd, bu Rob yn llwydiannus wrth brynu Pencampwr y Moch oddiwrth Andrew Davies o Llanon.     Prynwyd...