Ein Gwefan Gymreig

Ein Gwefan Gymreig

Bydd ein gwefan Gymreig bron yn barod a bydd i’w weld o Fawrth 1af ymlaen!   Trowch mewn i edrych arno ar Ddydd Gwyl Dewi.    Rydym yn agored i unrhyw sylw a chyngor.   Gellir gysylltu ar ebost archeb@robrattray.co.uk  neu...
Fflat i’w osod Canol Tref Aberystwyth

Fflat i’w osod Canol Tref Aberystwyth

Fflat ar gael i’w gosod yn Stryd y Ffynnon Haearn, Aberystwyth mewn cyflwr da.  Fflat ail-lawr efo cyntedd preifat, Cegin a lle bwyta efo unedau, popty, rhewgell a peiriant golchi a sychu, Lolfa cyfforddus, Ystafell wely ddwbwl, Ystafell Ymolchi.  Gwres...

Gem fawr Nos Wener – nid dydd Sadwrn!

O diar ….camgymeriad ar ein calendar!!   Mae gem Cymru -v- Ffrainc arno Nos Wener am 8.00 ac nid dydd Sadwrn fel a ymddengys ar ein calendar.    Ddrwg iawn gennym am hyn….peidiwch a colli’r gem o’n herwydd!