Cyflenwyr ar “Cefn Gwlad”

Cyflenwyr ar “Cefn Gwlad”

Llongyfarchiadau i deulu’r Hughes’, fferm Cwmhendryd ar raglan wych o “Cefn Gwlad” neithiwr.   Sioe arbennig o wartheg biff a chyflwyniad hyfryd o’r teulu cyfan.  Da iawn chi.   Bydd cyfle i ail-weld y rhaglen ar bnawn Iau 2 Hydref am...
Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i’n cyflenwr, Berwyn Hughes, ar ei briodas a ffrind teuluol  Elin Jones, dydd Sadwrn.  Pob hwyl i chi eich dau i’r dyfodol.
Defaid Texel Glas yn Sel NSA dydd Llun 22 Medi

Defaid Texel Glas yn Sel NSA dydd Llun 22 Medi

Hwrdd Blwydd a Dwy Ddafad Flwydd ar werth yn Sel yr NSA yn Llanelwedd dydd Llun nesaf.   Cylch 6.  Rhif 1387.   Rattrays Wizzkid.   Hwrdd Blwydd, allan o  ddafad ein hunain, Rattrays Tanneka,  a hwrdd wedi ei fewnforio o wlad Belg o dras yr Iseldiroedd BE 4212-0812. ...
Dafad Flwydd Texel Glas yn gwerthu am £950

Dafad Flwydd Texel Glas yn gwerthu am £950

Safodd dwy ddafad o ddiadel y Rattrays yn 2ail a 4ydd yn nosbarthiadau y Defaid Blwydd yn Sioe ac Arwerthiant Caerwragon yn ddiweddar.    Yn ail ac yn gwerthu am £950 I deulu Harding o cefnypwll Abermiwl oedd  RATTRAYS WICKED LADY, tra roedd   RATTRAYS WISHFUL...
Pencampwriaeth Arwerthiant Beltex Y Trallwng

Pencampwriaeth Arwerthiant Beltex Y Trallwng

Dyfarnwyd hwrdd blwydd o eiddo teulu’r Rattrays yn Bencampwr yn Arwerthiant y Defaid Beltex yn y Trallwng dydd Mercher 3ydd Fedi 2014 gan y beirniad profiadol, Mr John Hall o ardal Caerlywelydd.    Enillodd “Rattrays Tyson” (RAT T037) glod eisioes...