Amserau Agor

Dydd Mawrth 23ain Rhagfyr   7.00 – 5.30 Noswyl Nadolig         7.00  – 3.00 (Archebion I#w casglu erbyn 2) Dydd Nadolig a Gwyl Sant Steffan    Ar GAU Dydd Sadwrn  27ain Rhagfyr      8.00 – 2.00 Dydd Sul 28 Rhagfyr            Ar Gau Dydd Llun 29ain...
Rhowch daleb i Siop Rob Rattray fel anrheg y Nadolig yma

Rhowch daleb i Siop Rob Rattray fel anrheg y Nadolig yma

Angen anrheg funud olaf?…………beth am roi Taleb i Siop Cigydd Rob Rattray?.    Ar gael am unrhyw swm a gellir ei defnyddio fel y mynnwch  … wrth siopa unwaith neu dros gyfnod o  wythnosau.   Anrheg defnyddiol a delfrydol !   Ar gael...

Is-Bencampwr y Ffair Aeaf a Phencampwr y Bustuch, a brynwyd gan Rob Rattray yn yr arwerthiant, wedi gael ei arddangos gan Aeron & Berwyn Hughes, Cwmhendryd, yn awr yn ein huned cig yn barod i’w baratoi erbyn y Nadolig.   Wedi lladd allan yn 68.4% (624kg...