Amserau Agor

Dydd Mawrth 23ain Rhagfyr   7.00 – 5.30 Noswyl Nadolig         7.00  – 3.00 (Archebion I#w casglu erbyn 2) Dydd Nadolig a Gwyl Sant Steffan    Ar GAU Dydd Sadwrn  27ain Rhagfyr      8.00 – 2.00 Dydd Sul 28 Rhagfyr            Ar Gau Dydd Llun 29ain...
Cig Eidon i’r Nadolig

Cig Eidon i’r Nadolig

Ein Cig Eidon o’r Ffair Aeaf yn hongian ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.   Bydd yn y siop yn ystod yr wythnos.  Archebwch yn awr i sicrhau toriadau addas.