Cyflenwyr yr wythnos yma

Cyflenwyr yr wythnos yma

Cig Eidon  o Robert Lewis a’r teulu, fferm Glanelan, Cwmdauddwr Porc a Chig Moch    –  Brinley & Carwyn Davies, Penlan                                                                         Cig Oen  o Fferm Morfa, Llanrhystud...

Cig Eidon Cymreig

Cig Eidon Du Cymreig yr wythnos yma o fuches enwog a lleol “Neuadd” o eiddo William Jenkins, Neuadd yr Ynys, Taliesin