Pob lwc Jonathan

Pob lwc Jonathan

Mae Jonathan theobald yn ein gadael wythnos yma ar ol 9 mlynedd o wasanaeth.  Daeth atom ar ol gadael yr ysgol a bydd yn dipyn o newid i ni wythnos nesaf.   Pob lwc iti Jonathan wrth iti ddilyn trywydd newydd ac ail gydio ym myd addysg i asudio dy gariad cyntaf, sef...
Llwyddiant yn Sioe Aberystwyth

Llwyddiant yn Sioe Aberystwyth

Diwrnod da yn Sioe Aberystwyth ddoe.  Pencampwriaeth Beynwaidd yr Adran Beltex a Is-bencampwriaeth yr Adran gyfan, efo Dafad Flwydd, Rattray Wenolwen.a hynny mewn dosbarthiadau cryf efo 67 o ymgeisiadau yn yr adran gyfan.
Pencampwriaeth Rhyng-frid y Defaid

Pencampwriaeth Rhyng-frid y Defaid

Buddugoliaeth yn yng  nghystadleuaeth Rhyng-frid i Grwp o Dri yn Sioe Aberystwyth efo dwy oen fenyw ac un oen hwrdd o frid y Texel Glas.  Roedd y tri wedi eu magu ar ein fferm o ddiadell y Texel Glas ac yn eiddo i’r plant, Steffan ac Elin Rattray. ac yn ennill...
Dilyn ol traed ei mham

Dilyn ol traed ei mham

Yn Sioe Aberystwyth yn 2011 ennillwyd pencampwriaeth benywaidd y Defaid Beltex ynghyd ac Is-Bencampwriaeth Adran y Defaid  gan dafad flwydd a fagwyd gennym, sef  dafad a enwyd yn Rattrays Presidents Lady.   Yn sioe 2015 dilynnwyd yn union yr un llwybr gan ei merch,...