Ennill am farnu defaid Beltex CFfI Cymru

Ennill am farnu defaid Beltex CFfI Cymru

Mor falch o lwyddiant Elin wrth iddi ennill cystadleuaeth Clybiau Ffermwyr Ieuanic Cymru yn Barnu  Defaid Beltex (dan 16) yn y Sioe Frenhinol wythnos hyn.   Camp arbennig a hithau ond yn 12 oed. Da iawn ti Elin.
Ein cig ar gael yn y Sioe Frenhinol

Ein cig ar gael yn y Sioe Frenhinol

Prysurdeb yn stondin fwyd Jonathan a Beth Little ar faes y Sioe Frenhinol wythnos hyn..   Mae amrywiaeth o roliau cig oen, byrgers biff a chig oen ar gael ar y safle ger Mynedfa M, rhes A (agos i fynedfa cefn y Babell Flodau)   Cig oen o fferm Troedrhiwfronfrech...
Ein Cig Oen lawr £2.00 y kg

Ein Cig Oen lawr £2.00 y kg

Gostyngiad o £2.00 y kilo ar ein cig oen i gyd.  Mae ein cig oen i gyd yn cael ei gynhyrchu ar ffermydd lleol a’i dewis gan Rob ei hun. Cig Oen wythnos yma wedi ei gynhyrchu gan Colin Davies ar fferm Troedrhiwfronfrech….sydd llai na 2 filltir o’r...