Epil Rattray yn dod i’r brig

Epil Rattray yn dod i’r brig

Braf oedd gweld epil o diadell Rattray yn dod i’r brig yn y sioe cyn yr Arwerthiant dydd Mercher.  Yn ennill Pencamperiaeth Benywaidd a’r Is-Bencampwriaethac yn gwerthu am £1300 oedd dafad flwydd o eiddo Ioan Jones, sef Tywi Wispa sy’n ferch i...
Hyrddod yn gwerthu yn dda

Hyrddod yn gwerthu yn dda

Cafwyd prisiau da am hyrddod Beltex blwyddi yn arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng ddoe gan werthu am gyfartaledd o £883 yr un.   Daeth pris uchaf y lloc oddiwrth Owens, Sandilands am win hwrdd sioe sef, Rattrays Wally.  Aeth Rattrays Wesley i ymuno a...