Llongyfarchiadau i Westy’r Belle Vue

Llongyfarchiadau i Westy’r Belle Vue

Llongyfarchiadau i rai o’n cwsmeriaid Nathan a Charlie o Westy’r Belle Vue Royal yn Aberystwyth a ennillodd eu lle yn rownd derfynol Gogydd Cymru., Da iawn Nathan a Charlie a phob lwc yn y ffeinal ym mis Chwefror.   Meddai Nathan Davies “Rob Rattray...