Beltex yn Sioe Aberystwyth

Beltex yn Sioe Aberystwyth

Llongyfarchiadau i bwyllgor Sioe Aberystwyth am drefnu sioe dda iawn o ddefaid.   Mwynhawyd diwrnod da o arddangos gan ddod oddi yno efo Is-bencampwriaeth gwrywaidd y Beltex efo hwrdd blwydd “Rattrays Alfred”. 3ydd efo Oen Fenyw.  1af Grwp...
Texel Glas yn Sioe Aberystwyth

Texel Glas yn Sioe Aberystwyth

 Llwyddiant efo’r Defaid texel Glas yn Sioe Aberystwyth gan ennill Is-bancwmpriaeth Gwrywaidd y Texel Glas efo oen hwrdd “Rattrays Aldaniti”
Stocman o fri

Stocman o fri

Balchder mawr oedd gweld Tim Barnu Stoc CFFI Trisant, wedi eu hyfforddi gan Rob Rattray, yn ennill y gystadeuaeth barnu defaid Lleyn yn Rali CFFI Ceredigion dydd Sadwrn.   Steffan Rattray yn fuddugol dan 16, ac ef a Rhys a Huw Lewis  yn cipio’r cwpan am y tim...