Beltex yn Sioe Aberystwyth

Beltex yn Sioe Aberystwyth

Llongyfarchiadau i bwyllgor Sioe Aberystwyth am drefnu sioe dda iawn o ddefaid.   Mwynhawyd diwrnod da o arddangos gan ddod oddi yno efo Is-bencampwriaeth gwrywaidd y Beltex efo hwrdd blwydd “Rattrays Alfred”. 3ydd efo Oen Fenyw.  1af Grwp...
Stocman o fri

Stocman o fri

Balchder mawr oedd gweld Tim Barnu Stoc CFFI Trisant, wedi eu hyfforddi gan Rob Rattray, yn ennill y gystadeuaeth barnu defaid Lleyn yn Rali CFFI Ceredigion dydd Sadwrn.   Steffan Rattray yn fuddugol dan 16, ac ef a Rhys a Huw Lewis  yn cipio’r cwpan am y tim...