Pencampwr Adran y Moch yn Ffair Aeaf 2016

Pencampwr Adran y Moch yn Ffair Aeaf 2016

Llongyfarchiadau enfawr i Brinley Davies, Carwyn ac Eifiona o Fferm Penlan, Talsarn ar ennill y Bencampwriaeth i’r Mochyn gorau yn y Ffair Aeaf bore ma. Da iawn chi!! Camp a hanner … a hynna ar y tro cyntaf o gystadlu! Brinley yn ein cyflenwi a moch...
Prynu Mochyn Gorau’r Ffair Aeaf

Prynu Mochyn Gorau’r Ffair Aeaf

Falch o allu dweud ein bod wedi llwyddo i brynu Prif Pencampwr Unigol y Moch yn y Ffair Aeaf heddiw ynglyd a 9 o foch eraill. Rydym am sicrhau y byddwn yn medru cynnig cig moch gorau Cymru i’n cwsmeriaid y Nadolig yma! Dewch draw i brofi peth ohonno!
Barnu Carcas Wyn

Barnu Carcas Wyn

llongyfarchiadau i dim CFFI Ceredigion am ddod yn drydydd fel tim yn y gystadleuaeth barnu carcas wyn. Dyfrig Williams, Huw Lewis (3ydd dan 21); Steffan Rattray (ail dan 18) ac Elin Rattray yn derbyn tystysgrifau tim oddiwrth Llysgenhades Sioe 2016. Da iawn...