Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn newydd Dda i’n holl gwsmeriaid. Diolch am bob cefnogaeth a chyfeillgarwch dros y flwyddyn ddiwethaf. Fe’i gwerthfawrogir yn fawr. Mwynhewch ddathliadau’r flwyddyn newydd ac edrychwn ymlaen i’ch gweld eto yn 2018. Joiwch.
Nadolig Llawen i chi!

Nadolig Llawen i chi!

Dymuno Nadolig Llawen i’n holl gwsmeriaid a diolch am eich cefnogaeth dros y Nadolig a bob amser. Pob hwyl gyda’r coginio a joiwch yw Wyl gan obeithio y galwith sion Corn gyda chi i gyd!! Nadolig llawen.
Nadolig drosto am flwyddyn arall!!

Nadolig drosto am flwyddyn arall!!

Wel, dyna ni! Dyna Nadolig drosto am flwyddyn arall. Diolch i’r tim i gyd am eich gwaith di-flino dros yr wythnos diwethaf. Pawb wedi cyd-dynnu a bwrw ati i sichrau fod pob dim yn mynd yn hwylus, Diolch i chi gyd. Nawr bant a ni am sit-down a thamaid i fwyta...
12 Dydd y Nadolig

12 Dydd y Nadolig

Ennillydd cystadleuaeth “12 Dydd y Nadolig” a gafodd ei redeg gan gwmni Alexanders Estate Agents, yn ystod yr wythnosau diwethaf, Beverley Hemmings yn casglu ei gwobr y pnawn yma o’r siop. Wel am ennillydd balch!! a ninnau’n falch iawn...
Casglwch eich archebion heddiw!!

Casglwch eich archebion heddiw!!

Cofiwch gasglu eich archebion heddiw. Ar agor 7.00am to 6.00 pm. Ddim ar agor ar y Sul. Ambell i swrci fferm ar gael. Twrciod di-asgwrn. Dewi o Gig Eidon o Wartheg Duon Cymreig y Ffair Aeaf. Cig Moch o bob math.