Dewch a’r Barbeciw allan!

Dewch a’r Barbeciw allan!

Mae’r gaeaf drosto o’r diwedd a thywydd braf y gwanwyn wedi cyrraedd! Dewch a’r barbeciw allan a mwynhewch yn yr haul! Amrywiaeth o fyrgers, kebabs, selsig a llawr mwy. Rhowch alwad i;r siop 01970 615353 i archebu nawr….. neu anfonwch neges...