Diolch am eich cefnogaeth Nick Zalick

Diolch am eich cefnogaeth Nick Zalick

Mor braf medru croesawi Nick Zalick i’r siop heddiw! Bu Nick yn gefnogol iawn imi fel cigydd ifanc yn ystod y 1980au gan ddysgu llawer i mi am ddulliau newydd o dorri ac arddangos cig oen. Rhoddodd anogaeth a chefnogaeth imi wrth fentro i fyd busnes yn 1991 a...