Canmoliaeth Chef y Flwyddyn yn y Daily Telegraph

Canmoliaeth Chef y Flwyddyn yn y Daily Telegraph

Falch o’r eite, a’r ganmoliaeth yn y Daily Telegraph ddoe. Llongyfarchiadau anferthol i un o’n cwsmeriaid ffydlon, Gareth Ward o Westy Ynyshir ar ennill gwobr “UK Chef of the Year” efo’r Good Food Guide yn ddiweddar Dywed Gareth ei...
Diolch am eich cefnogaeth Nick Zalick

Diolch am eich cefnogaeth Nick Zalick

Mor braf medru croesawi Nick Zalick i’r siop heddiw! Bu Nick yn gefnogol iawn imi fel cigydd ifanc yn ystod y 1980au gan ddysgu llawer i mi am ddulliau newydd o dorri ac arddangos cig oen. Rhoddodd anogaeth a chefnogaeth imi wrth fentro i fyd busnes yn 1991 a...