Ennillwyr yn y Ffair Aeaf!

Ennillwyr yn y Ffair Aeaf!

Llongyfarchiadau mawr i Steffan ac Elin Rattray ar ddod i’r brig yn y cystadleuaethau Barnu Carcas Wyn C.Ff.I. Cymru yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd wythnos hyn. Steffan yn fuddugol dan 18 ac Elin dan 16. Da iawn chi’ch dau. Daliwch ati.
Pencampwyr y Moch!!

Pencampwyr y Moch!!

Llongyfarchiadau i enfawr i Brinley a’r teulu o fferm Penlan ar ennill Prif Bencampwriaeth y Moch Unigol yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Mor falch o’i llwyddiant. Mae’r Brinley a’r teulu wedi bod yn cyflenwi moch ar ein cyfer ers dros ugain...
Rob Rattray yn barnu Ffair Aeaf Lloegr

Rob Rattray yn barnu Ffair Aeaf Lloegr

“Roedd yn fendigedig i gael y cyfle i farnu Sioe mor dda o wartheg o safon mor uchel. Aeth y Bencampwriaeth i hether oedd yn llawn cig a byddai yr union math o anifail byddwn yn dewis i’m musnes i. Mwynhaeais y profiad o farnu yn Bingley Hall ac mi wnes i...