Nadolig Llawen!!

Nadolig Llawen!!

Well dyna prysurdeb y Nadolig drosodd am flwyddyn arall!! Diolch i’n holl gwsmeriaid, cyflenwyr, ffrindiau a chyfeillion am eich cefnogaeth eto dros Nadolig 2018 a thrwy’r flwyddyn. Joiwch eich Nadolig a phob hwyl dros yw Wyl. Diolch i’r tim o staff...
Twrciod yn dechrau cyrraedd

Twrciod yn dechrau cyrraedd

George Gibbons Brynblodau yn cyrraedd efo rhai o’r twrciod cynnar. Teulu Gibbons wedi bod yn ein cyflenwi am dros 20 mlynedd. Onid ydi hyn yn dwedu y cyfan!! Does dim gwell i ni fel busnes na gwybod y gellir dibynnu ar ein cyflenwyr i ddarparu twrciod o’r...
Rattray Cymraes yn ennill Cil-Bencapwr

Rattray Cymraes yn ennill Cil-Bencapwr

Dafad flwydd o’r ddiadell, Rattrays Cymraes yn cipio’r wobr gyntaf yn nosbarth y defaid blwydd ac yn mynd ymlaen i fod yn Is-Bencapwr y sioe yn Arwerthiant y defaid Beltex ym Marchnad y Trallwng heddiw. Mae Cymraes yn ferch i Dooley thurstan ac un o...