Robert Rattray FRAgS

Robert Rattray FRAgS

Anrhyded i Robm yn Sioe Frenhinol 2019 oedd iddo gael ei anrhydeddu a’i wneud yn Gymrodor o Gymedeithas y Sioeau Brenhinol. Derbyniodd yr anrhydedd hwn a balchder am ei gyfraniad parhaol i ddatblygaidau ynglwm ag amaethyddiaeth.
Pwy sy’n gwybod lle oedd y Littlee Theatre yn Aberystwyth?

Pwy sy’n gwybod lle oedd y Littlee Theatre yn Aberystwyth?

Tra roedd Jess Conrad ar ei ymweliad cyntaf a thref Aberystwyth ar ol 62 mlynedd, bu yn y siopa gyda Rob Rattray ac yng nghanol y bwrlwm sgwrsio, gofyn a oedd rai ohonom yn cofio’r Little Theatre lle cychwynwyd ei yrfa berfformio. Er ein bod i gyd yn “rhy...