Robert Rattray FRAgS

Robert Rattray FRAgS

Anrhyded i Robm yn Sioe Frenhinol 2019 oedd iddo gael ei anrhydeddu a’i wneud yn Gymrodor o Gymedeithas y Sioeau Brenhinol. Derbyniodd yr anrhydedd hwn a balchder am ei gyfraniad parhaol i ddatblygaidau ynglwm ag amaethyddiaeth.