Gwobrau o’r Ffair Aeaf

Gwobrau o’r Ffair Aeaf

Rhai o’r rhubannau a dderbyniwyd efo’r stoc a brynasom yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Cardiau coch efo moch a arddangoswyd gan ein cyflenwyr wythnosol, Brinley a Carwyn Davies, Penlan ac sydd ar ei ffordd yn ol atom. Rhuban Prif Bencampwr yn adran y Gwartheg...
Archebwch yn gynnar i’r Nadolig

Archebwch yn gynnar i’r Nadolig

Archebion at Y Nadolig yn dod fewn nawr. Twrciod fferm eto eleni o’n cyflenwr cyson Russell Gibbons sydd wedi bod yn ein cyflenwi a twrciod o’r radd flaenaf ers dros 20 mlynedd. Rydym yn dethol pob archeb yn unigol i gwrdd a’ch gofynnion. Archebwch...
Cwrs Hyfforddiant HCC i Trystan

Cwrs Hyfforddiant HCC i Trystan

Wythnos diwethaf bu Trystan Davies ar gwrs hyfforddiant dan nawdd Hybu Cig Cymru i Gaerdydd, lle cafodd gyfle i ddysgu sgiliau newydd o dorri a pharatoi cig. Bu’n siarad ar Radio Caerdydd y bore yma am ei ddiddordeb yn y gwaith. Gan fod ganddo ddiddordeb a...