Cludiant i gwsmeriaid

Cludiant i gwsmeriaid

Rydym yn cludo archebion i gwsmeriaid lleol yn ol y trefniant hyn (gall newid yn ol y gofynion) Dydd Mawrth – Lleol Dydd Mercher – i’r gogledd i gyfeiriad Tre’r Ddol, Penrhyncoch ac ati Dydd Iau – i’r de i gyfeiriad Llanrhystud,...
Siopa’n haws

Siopa’n haws

Er mwyn hwyluso eich dull o siopa rydym yn cynnig pecyn teuluol am £40 tebyg i hyn (cynnwys yn newid o wythnos i wythnos). Archebwch ymlaen llaw ar 01970 615353 neu ebostiwch robrattray@hotmail.co.uk.