Paratowch at Nadolig 2020

Paratowch at Nadolig 2020

Mae bwrlwm y siopa Nadolig yn argoeli i fod yn wahanol iawn eleni. Felly gadewch i ni wneud beth gallw ni i helpu’n gilydd. Os fedrwn cael archebion fewn yn gynnar fe allwn wedyn wneud ein gorau i drefnu amserau casglu a darparu i siwtio pawb. Mwy pwysig na dim, mae...
Cario i’r Car

Cario i’r Car

Os na fedrwch barcio yn agos i’r siop, bydd aelod o’n staff ond yn rhy barod i ddod a’ch siopa i’r car i chi. Maent wrth eu bodd yn cael cyfle i ddianc o’r siop am dro bach ambell waith!!