Er dim llwyddiant efo’r defaid eleni, balch iawn oedd Rob o weld Elin yn sefyll yn 3ydd mewn cystadleuaeth gref iawn yn Adran y Tywyswyr Ifainc yn y Sioe Frenhinol.   Bu wrthi yng ngwres y dydd, ar y prynhawn dydd Mercher yn profi ei gallu i arddangos oen hwrdd Texel Glas ac yn trafod y defaid efo’r beirniad, cyn cael trafodaeth bellach efo Sylwebydd Cylch y Defaid ar yr uchelseinydd.   Balch iawn oedd o ennill tlws gwydr hardd iawn ar ddiwedd y prynhawn  …ac yna cael yr anrhydedd o orymdeithio o amgylch y prif gylch yn y “Grand Parade”