Ble aeth y deugain mlynedd diwethaf! Gadael ysgol yn 16 a chael cynnig gwaith dros yr haf efo Maldwyn ac Emma yn siop Morgans. Bwrw mhrentisiaeth yno dan lygad craff aelod arall o’r staff, gwr o’r enw Mr Kraiche. Maldwyn a mi’n cytuno ei fod yn grefftwr yn y maes ac yn ddyn o flaen ei amser. Meistir caled ond athro da. Ennill deugain punt yr wythnos, safio’i hanner a gwario’r gweddill a chael amser da iawn arno! 19 mis efo’r Morganiaid a wedyn naw mlynedd a hanner yn Bookers cyn agor busnes fy hun yn haf 1991. Diolch i Maldwyn am roi y cyfle i mi ac am roi lan a fi fel crwtyn ifanc di-wardd!. Ymlaen a ni……