Wel, dyna ni…. wedi bod i’r Ffair Aeaf….(Sioe Da Byw Orau Ewrop!) …. ac wedi prynu 5 o wartheg arbennig o dda i’r siop ar gyfer y Nadolig. Roeddem wrth yn boddau yn gwylio’r dosbarthiadau yn cael eu barnu ac yn crwydro trwy’r siediau gwartheg yn dethol anifeiliad o’r ansawdd gorau i siwtio ein busnes ni. Sioe arbennig o dda o wartheg o ansawdd eithriadol. Medru prynu 5 o’r teip ac ansawdd fydd yn gweddu i anghenion ein cwsmeriaid… Edrych mlaen i fedru cynnig cig o’r ansawdd gorau i’n cwsmeiriaid selog i’r Nadolig.