Rydym wedi sichrau bydd gennym gig eidon gorau Cymru yn y siop i’r Nadolig!!.   Wyth o warthog wedi eu prynu yn y Ffair Aeaf wythnos yma gan gynnwys Is-Bencamper y Sioe, sef Pencampwr y Bustych.  Eidon croes Glas Prydeinig, oedd hwn o eiddo Aeron a Berwyn Hughes o Fferm Cwmhendryd, Llanbedr Pont Steffan.     Hefyd prynsom Is-bencampwr y Bustych, hwn eto o’r un beudy ac yn eidon croes-Charolais.  Llongyfarchiadau mawr i deulu’r Hughes’ Cwmhendryd am eu llwyddiant ysgubol – pump o wartheg yn y Sioe a thri o’r rhain yn cyrraedd y  bencampwriaeth.     Llongyfarchiadau mawr i chi fel teulu a daliwch ati.   Dyma rai o’n prif cyflenwyr cig eidon ac mae’r llwyddiant yma yn adlewyrchu y math o wartheg meant yn gynnyrchu yn barhaol.