Amdanom Ni

Mae Rob Rattray yn gigydd adwerthu hirsefydlog ac adnabyddus, wedi ei leoli ynghanol tref Aberystwyth ac wedi darparu gwasanaeth cigyddiaeth o safon ers dros pum mlynedd ar hugain.

Yn cael ei redeg gan dîm bychan o arbenigwyr hynod fedrus, gyda Rob ei hun wrth y llyw, rydym yn falch o fedru cynnig dim ond y gorau o gigoedd lleol oddi ar borfeydd ffrwythlon a thoreithiog Gorllewin Cymru.

Ein Ethos

  • Ansawdd:  I ddarparu cig o’r safon orau o ffermydd lleol gyda safonau uchel yn unig.
  • Tarddiad:  Medru olrhain ein cig o’r fferm i’r plât.  Mae Rob ei hun yn dethol yr holl wartheg, wyn a’r moch sy’n cael eu bwtsiera a’u gwerthu gennym felly gallwn warantu ansawdd bob amser.
  • Gwasanaeth:  I wasanaethu ein cwsmeriaid hyd eithaf ein gallu a chynnig cyngor, awgrymiadau ac arweiniad fel ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau o fewn ein siop ac wedi i chi gyrraedd adre gyda’r cynnyrch.
  • Cymuned:  I roi cymaint ac a fedrwn yn ôl i’r gymuned oherwydd fel cigydd lleol gyda chwsmeriaid lleol rydym yn deall pwysigrwydd cymuned.
…mae’r cynnyrch yn y sefydliad hwn yn rhywbeth gwirioneddol arbennig. – cyfieithiad o ddyfyniad o The Telegraph Good Produce Guide 2012