Gwobrau

Dros y blynyddoedd rydym yn falch o gael ein gwobrwyo â nifer o anrhydeddau am ein gwasanaeth cig, cigyddiaeth a ffermio.

 • 2018    Ennill Pencampwriaeth Arwerthiant Beltex Cymru efo hwrdd blwydd “Rattrays Cymro”
 • 2015    Cil-wobr Gwrywaidd yn Arwerthiant Defaid Beltex Cymru yn y Trallwng efo oen hwrdd  “Rattrays Alligator”
 • 2015    Ennill Pencampwriaeth Gwrywaidd a Cil-wobr y Prif Bencampwriaeth yn Arwerthiant Beltex Caerlewelydd efo hwrdd blwydd, “Rattrays Worthington”
 • 2014    Ennill Pencampwriaeth Arwerthiant  Beltex Cymru efo hwrdd blywdd “Rattrays Tyson”.
 • 2013    Rob yn cael ei anrhydeddu o’i wneud yn Aelod Cyswllt o’r Gymdeithas Amaethyddol Brenhinol (ARAgS) am ei gyfraniad i ddatblygiad amaethyddol
 • 2013    Sioe Frenhinol Cymru : Ennill 2ail wobr yn y dosbarth wyn hyrddod Beltex efo “Rattrays Tyson”
 • 2013    Sioe Llanilar : ennillwyr  Pencampwriaeth Rhyngfrid y Defaid efo Oen Benyw Beltex “Rattray Tamara”
 • 2012    Cil-wobr rhanbarthol Cymru yng Ngwobr Siop Gigydd Genedlaethol y Flwyddyn
 • 2012    Enillwyr tarian Iwan Hughes yn Sioe Frenhinol Cymru  am y grwp o 3 dafad  orau yn Adran y Defaid Glas Texel
 • 2012-2012    Gwobr Efydd Gwir Flas am Facwn Melys wedi’i halltu
 • 2011    Sioe Amaethyddol Aberystwyth:  Enillwyr y Bencampwriaeth i Grwp o Dri Rhyngfrid
 • 2010    Sioe Amaethyddol Cymru:  Pencampwriaeth Adran Gwrywod Defaid Beltex efo Hwrdd dwyflwydd “Rattrays Mr Urdd”
 • 2009/2010    Gwobr Aur Gwir Flas:  Ham wedi ei ferwi Rob Rattray ei hun
 • 2008    Gwobr Aur Gwir Flas am Selsig  Cig Oen, Mint a Mêl
 • 2007/08    Gwobr Cymeradwyaeth Gwir Flas:  Bacwn Triog wedi’i halltu
 • 2007/08    Gwobr Cymeradwyaeth Gwir Flas:  Selsig Cig Oen, Mint a Mêl
 • 2007/08    Gwobr Cymeradwyaeth Gwir Flas:  Cig Oen Dyffryn Ystwyth wedi’i drin
 • 2007         Cil-wobr rhanbarthol Cymru Siop Gigydd y Flwyddyn
 • 2006-07    Gwobr Cymeradwyaeth Gwir Flas:  Bacwn Triog wedi’i halltu
 • 2006     Cil-wobr rhanbarthol Cymru Siop Gigydd y Flwyddyn    “… y siop leiaf yn y Gwobrau eleni ac eto yn fawr o ran safon,” medd y beirniad
 • 2006/07    Gwobr Aur Gwir Flas am Gig oen Dyffryn Ystwyth wedi’i sgleinio mewn mêl a Pharsel Cig Oen Dyffryn Ystwyth

“Yng Nghymru, mae gennym y cig oen gorau yn y byd a heno rwy’ mor falch o ennill Gwobr Aur Gwir Flas am y Cig Oen Gorau yng Nghymru”  

oedd ymateb Rob wrth iddo dderbyn ei wobr i gymeradwyaeth ei 450 o gyd-westeion.  Ennyd o falchter mae’n sicr!