Ymweld a’n Siop

“Mae’r busnes yn ymfalchïo mewn cynnyrch lleol o safon rhagorol; wedi ei ddethol a’i drafod gyda’r sgîl a’r gofal haeddiannol, mae’r cynnyrch yn y sefydliad hwn yn rhywbeth gwirioneddol arbennig,” yw’r cyfieithiad o eiriau Rose Prince yn y Daily Telegraph Good Produce Guide

8 Stryd y Ffynnon Haearn Aberystwyth Ceredigion SY23 1HS Ffôn  01970 615353 Mae Stryd y Ffynnon Haearn sydd wedi ei lleoli’n gyfleus ynghanol tref Aberystwyth yn un unigryw gyda’i chyfuniad cyflawn o fusnesau unigol a phreifat, boed yn fariau coffi, poptai, gwerthwyr blodau a siopau bwydydd iach, ffasiwn a siopau anrheg a swyddfeydd gwerthwyr tai. Rydyn ni rhwng Siop Polly a swyddfa Lloyd, Herbert & Jones.  Pob peth sydd ei angen arnom ar garreg ein drws!  Chwiliwch y lleoliad.

Opening Hours

Llun Ar Gau
Mawrth 8.30 – 5.00
Mercher 8.30 – 5.00
Iau 8.30 – 5.00
Gwener 8.30 – 5.00

 

8 Ffynnon Haearn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1HS

Rhif Ffôn 01970 615353

Ymweld â’n Siop

Rob Rattray Aberystwyth