Dydd Mawrth 23ain Rhagfyr   7.00 – 5.30

Noswyl Nadolig         7.00  – 3.00 (Archebion I#w casglu erbyn 2)

Dydd Nadolig a Gwyl Sant Steffan    Ar GAU

Dydd Sadwrn  27ain Rhagfyr      8.00 – 2.00

Dydd Sul 28 Rhagfyr            Ar Gau

Dydd Llun 29ain Rhagfyr    AR GAU

Dydd Mawrth 30ain Rhagfyr   8.30 – 5.00

Dydd Mercher 31ain Rhagfyr      8.00 – 2.00

Dydd Calan         AR GAU

2ail Ionawr 2015 ymlaen  – oriau arferol