Archebu

Medrwch brynu unrhyw un o’n cynhyrchion a restrir ar ein tudalen gynnyrch (ac os nad yw wedi ei restru gellir gwneud cais) yn syml drwy gysylltu â ni a gosod eich archeb.  Gellir dosbarthu i unrhyw fan yn y Deyrnas Unedig, felly medrwch fwynhau cig blasus Dyffryn Ystwyth, Cig Eidon Ceredigion, ein Bacwn Cartre’ neu unrhyw gynnyrch arall  ble bynnag y byddwch!   Cysylltwch ac mi fedrwn drafod eich anghenion yn unigol.    Bydd bob archeb yn cael ei baratoi yn arbennig ar eich cyfer.

Archebu

I osod archeb, llanwch y ffurflen isod, oneu phoniwch ni yn y siop ar 01970 615353 a gallwn drafod eich gofynion arbennig

Bydd angen gwybod:

  • Pa gig, torriadau, pwysau, maint neu rhif
  • Caiff pob archeb ei baratoi yn unigol ar eich cyfer

Dosbarthu

  • Rydym yn cynnig gwasanaeth cludo i gwsmeriaid lleol ac mae manylion am y trefniadau yn cael ei diweddaru ar ein tudalen “Siop Siarad” yn rheolaidd
  • Gellir hefyd eu hanfon gan gwmni trosglwyddo mewn bocsys wedi eu selio a’u hoeri gan fagiau rhew a fydd yn cadw tymheredd oer o 5 gradd neu oddi tano

Talu

  • Rydym yn derbyn taliad trwy Gerdyn Credit neu Ddebyd (rydym yn derbyn y rhan fwyaf o’r prif enwau)
  • Rhaid gwneud taliad cyn danfon yr archeb.