A ydych wedi archebu eich dofednod i’r Nadolig eto?    Os nag ydych, nawr yw’r cyfle, peidiwch gadael yn rhy hwyr……..ffoniwch ni yn y siop  01970-615353 neu e-bostiwch ni   archeb@robrattray.co.uk