Every week is “Pork from Wales” week

Every week is “Pork from Wales” week

This week is”Pork from Wales Week”! But every week is “Pork from Wales” week at Rob Rattray Butchers. Our pork is weekly sourced from Penlan farm, where Brinley and his son Carwyn produce home reared pigs to our particular specification and...
Ga’ i honna

Ga’ i honna

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.
Gwobrau o’r Ffair Aeaf

Gwobrau o’r Ffair Aeaf

Rhai o’r rhubannau a dderbyniwyd efo’r stoc a brynasom yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Cardiau coch efo moch a arddangoswyd gan ein cyflenwyr wythnosol, Brinley a Carwyn Davies, Penlan ac sydd ar ei ffordd yn ol atom. Rhuban Prif Bencampwr yn adran y Gwartheg...
Archebwch yn gynnar i’r Nadolig

Archebwch yn gynnar i’r Nadolig

Archebion at Y Nadolig yn dod fewn nawr. Twrciod fferm eto eleni o’n cyflenwr cyson Russell Gibbons sydd wedi bod yn ein cyflenwi a twrciod o’r radd flaenaf ers dros 20 mlynedd. Rydym yn dethol pob archeb yn unigol i gwrdd a’ch gofynnion. Archebwch...
Cwrs Hyfforddiant HCC i Trystan

Cwrs Hyfforddiant HCC i Trystan

Wythnos diwethaf bu Trystan Davies ar gwrs hyfforddiant dan nawdd Hybu Cig Cymru i Gaerdydd, lle cafodd gyfle i ddysgu sgiliau newydd o dorri a pharatoi cig. Bu’n siarad ar Radio Caerdydd y bore yma am ei ddiddordeb yn y gwaith. Gan fod ganddo ddiddordeb a...