Cwblhawyd y prynhawn efo barbeciw cig oen a chyfarfod o’r Clwb.