Profodd y genedlaeth nesaf o deulu Rattray eu gallu i adnabod stoc o ansawdd yr wythnos yma, drwy dod i’r brig yng nghystadleuaeth Barnu Carcas Wyn Clybiau Ffermwyr Ifainc Cymru yn y Ffair Aeaf.   A hithau ond yn 13 oed, llwyddodd Elin Rattray i gipio’r wobr 1af yn yr adran dan 21 oed, gan farnu a rhoi rhesymau dros eu beirniadaeth ar ddau ddosbarth o wyn.   Daeth llwyddiant i ran Steffan Rattray hefyd yn cipio’r 2ail safle yn yr adran iau dan 16, a’r ddau yn aelodau o Glwb Trisant, llwyddwyd efo aelodau eraill y tim sef Alaw Rees o Mydroilyn a Dyfrig William o Langwyryfon i ennill fel tim a dod a casgliad gwych o wobrau nol i Geredigion.   Da iaw chi blant.