Yn Barod ar gyfer Arwerthiant Beltex yng Nghaerwrangon dydd Gwener……Rattrays Tywysog (RAT T052) mab i’r enwog Mr Urdd ………..(ac yn hanner brawd I bencampwr Y Trallwng ddoe) a’i fam yn un o ffefrynau y ddiadell,   Rattrays Presidents Lady, (wedi ei henwi felly oherwydd i wraig  Llywydd y Sioe Frenhinol ar y pryd ddigwydd alw ar noson eu geni!!)