Ychydig o hwyl rhwng y staff a’r cwsmeriaid! Beth tybed yw’r joc? I weld yn hapus efo’r aderyn ta beth!