Blwyddyn newydd Dda i’n holl gwsmeriaid. Diolch am bob cefnogaeth a chyfeillgarwch dros y flwyddyn ddiwethaf. Fe’i gwerthfawrogir yn fawr. Mwynhewch ddathliadau’r flwyddyn newydd ac edrychwn ymlaen i’ch gweld eto yn 2018. Joiwch.