Bois wrthi yn brysur gwneud selsig! Paratoi’r cyfan ein hunain a llaw yn ein Uned gig gan ddefnyddio porc o’r safon orau o fferm lleol Penlan i gynhyrchu armrywiaeth o selsig o wahanol flasau bob wythnos. Variety of flavours every week.