Falch o’r eite, a’r ganmoliaeth yn y Daily Telegraph ddoe. Llongyfarchiadau anferthol i un o’n cwsmeriaid ffydlon, Gareth Ward o Westy Ynyshir ar ennill gwobr “UK Chef of the Year” efo’r Good Food Guide yn ddiweddar Dywed Gareth ei fod yn dod atom i brynu cig oen arbennig Dyffryn Ystwyth Valley i’w ddefnyddio yn y gwesty ac yn ei gartref gan ddweud nag oes amheuaeth mae Cig Oen Cymru yw’r gorau yn y byd! Diolch Gareth a phob lwc i’r dyfodol.