Archebwch ymlaen llaw.

Archebwch ymlaen llaw.

Rydym am annog cwsmeriaid i archebu ymlaen llaw er mwyn lleihau amser aros wrth y drws. Ffoniwch 01970 615353 neu ebostwch admin@robrattray.co.uk
Cludiant i gwsmeriaid

Cludiant i gwsmeriaid

Rydym yn cludo archebion i gwsmeriaid lleol yn ol y trefniant hyn (gall newid yn ol y gofynion) Dydd Mawrth – Lleol Dydd Mercher – i’r gogledd i gyfeiriad Tre’r Ddol, Penrhyncoch ac ati Dydd Iau – i’r de i gyfeiriad Llanrhystud,...
Siopa’n haws

Siopa’n haws

Er mwyn hwyluso eich dull o siopa rydym yn cynnig pecyn teuluol am £40 tebyg i hyn (cynnwys yn newid o wythnos i wythnos). Archebwch ymlaen llaw ar 01970 615353 neu ebostiwch robrattray@hotmail.co.uk.
NEWIDIADAU i’r SIOP

NEWIDIADAU i’r SIOP

Er mwyn ceisio diogelu iechyd ein staff a’n cwsmeriaid mae wedi bod yn hanfodol i wneud newidiadau o fewn ein busnes. Rydym nawr yn gwasanaethu ein cwsmeriaid dros garreg y drws. Er fod ein cynnyrch i gyd ar gael ac i’w gweld yn y ffenestr, nid oes...