Paratowch at Nadolig 2020

Paratowch at Nadolig 2020

Mae bwrlwm y siopa Nadolig yn argoeli i fod yn wahanol iawn eleni. Felly gadewch i ni wneud beth gallw ni i helpu’n gilydd. Os fedrwn cael archebion fewn yn gynnar fe allwn wedyn wneud ein gorau i drefnu amserau casglu a darparu i siwtio pawb. Mwy pwysig na dim, mae...
Cario i’r Car

Cario i’r Car

Os na fedrwch barcio yn agos i’r siop, bydd aelod o’n staff ond yn rhy barod i ddod a’ch siopa i’r car i chi. Maent wrth eu bodd yn cael cyfle i ddianc o’r siop am dro bach ambell waith!!
Trefniadau cludiant

Trefniadau cludiant

Rydym yn newid trefniadau cludo fel a ganlyn. Byddwn yn yr ardaloedd canlynol ar y dyddiau nodedig. Mae angen archebu y diwrnod cynt. Diolch am bob cydweithrediad Bore MERCHER – Llanfarian, Llanilar, Llangwyryfon, Llanrhystud, Aberaeron. Pnawn MERCHER –...
Bocs Cig Oen £99

Bocs Cig Oen £99

Pecyn o amrywiol ddarnau o gig Oen lleol Dyffryn Ystwyth (tebyg i’r llun) am £99. Archebwch ymlaen llaw ar messenger, ebost i admin@robrattray.co.uk neu 01970 615353.
40 mlynedd o fwtsiera

40 mlynedd o fwtsiera

Ble aeth y deugain mlynedd diwethaf! Gadael ysgol yn 16 a chael cynnig gwaith dros yr haf efo Maldwyn ac Emma yn siop Morgans. Bwrw mhrentisiaeth yno dan lygad craff aelod arall o’r staff, gwr o’r enw Mr Kraiche. Maldwyn a mi’n cytuno ei fod yn...
Archebwch ymlaen llaw.

Archebwch ymlaen llaw.

Rydym am annog cwsmeriaid i archebu ymlaen llaw er mwyn lleihau amser aros wrth y drws. Ffoniwch 01970 615353 neu ebostwch admin@robrattray.co.uk