Blwyddyn wedi y sgandal cig ceffyl mae Rob yn dweud “Gwelwyd cwsmeriaid newydd yn dod i’r siop yn sgil y sgandal cig ceffyl.   Rydym yn ymfalchio mewn cynnyrchu lleol a gallwn sefyll tu ol y cownter yn hollol hyderus y gallwn olrhain y tarddaid  a’n bod yn cynnig cynnyrch o’r safon orau i’n cwsmer.   Mae’r sgandal hwn wedi profi bod y gallu i olrhain y tarddiad yn bwysig i’r cwsmer a gwelwyd hwy yn troi at eu gigydd lleol am y sicrwydd hyn.”    Mae ein cig oen a’n cig eidon wedi ei labeli efo’r logo “Cig Eidion a Chig Oen Cymreig”.   Edrychwch amdano bob tro a gofynnwch am y tarddiad.   Byddwn yn falch o’ch diddordeb.