Gwelwyd Rob yn barnu dosbarthiadau’r moch byw yn y Ffair Aeaf yn llanelwedd dydd Llun ac yna barnu’r Pencampwraiethau ar y dydd Mawrth.    Yn hwyrach yn y dydd, bu Rob yn llwydiannus wrth brynu Pencampwr y Moch oddiwrth Andrew Davies o Llanon.     Prynwyd hefyd 8 o wartheg , i gyd yn arddangos rhubannau o’i amrywiol fuddugoliaethau gan gynnwys heffer Limousin o deulu  T C Edwards a’i Feibion, Betws Gwerfyl Goch;  heffer Du Gymreig o’r bridiwr lleol, Huw Jones, Cwmcae, Bow Street;   Heffer Limousin a ennillodd Gilwobr yr Adran a Heffer a oedd yn 2ail yn nosbarth y brid Blonde d’Aquataine o’r cynnyrchwyr selog Aeron & Berwyn Hughes,  Fferm Cwmhendryd;   bustach Limousin o’r brodyr lleol, Derrick a Lynn Davies o Drefenter;   bustach croes Glas Prydeinig o’r arddangoswyr lleol  Wil, Meinir ac Angharad Davies, Brynglas, Ponterwyd a bustach Limousin croes o feudy Annie Lewis, Aberhonddu.    Mae rhain i gyd yn anifeiliaid sy’n cario cig o’r answadd flaenaf ac o’r math mae Rob yn tybio sy’n addas i’n cwsmeriaid.     Bydd y biff rhagorol yma ar gael yn y siop yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig.   Archebwch eich toriadau yn awr.